Nederlandse taal  English language  Deutsche Sprache 

Carriage NS C 6703* van the Stichting Het Nederlands Spoorwegmuseum (SpM)

copyright P. Esseling

ManufacturerWerkspoor NV, Utrecht
TypeC9b plan E, serie C 6601 - 6714
Year build1956
Gauge1435 mm
LocationUtrecht Maliebaan
Ready for service?ja
Status NRRA
Weight45 ton
Total length23,050 m
Classification2'2'
Max. speed140 km/h
Orig. ownersNederlandse Spoorwegen (NS)
Historical numbers'56: NS C 6703 / '56: B 6703 / '68: 50 84 29-37 326-1 / '70: 50 84 29-37 352-7 / '88: b.d. / '89: C 6703
      
Diese Tekst ist leider nicht im Deutsch verf├╝gbar

* = Het rijtuig is dienstvaardig.

In 1955 en 1956 werden 186 rijtuigen serie C 6601 - 6714, B 6501 - 6546 en restauratie rijtuigen CKD 6901 - 6926 door Beijnes en Werkspoor gemaakt voor de binnenlandse dienst. Ze maakten deel uit van het investeringsplan Plan E. Ze waren alleen voor elektrische verwarming ingericht, omdat ze in de toekomst uitsluitend door elektrische locomotieven getrokken zouden worden. Maar in de beginjaren kwam 's zomers ook nog wel stoomtractie voor. De rijtuigen werden vooral op de langere afstanden ingezet, zoals Amsterdam - Maastricht en Amsterdam - Amersfoort - Zwolle -Groningen / Leeuwarden. Daar vervingen ze de iets oudere rijtuigen Plan D, die toen naar de internationale D-treinen konden verhuizen om daar het oudste materieel te vervangen.

C 6703 werd in 1956 door NV Werkspoor te Utrecht gebouwd.

Na afschaffing van de oude 1e klasse in Europa werd de oude 3e klasse in 1956 opgewaardeerd tot nieuwe 2e klasse en het rijtuig in 1956 vernummerd in B 6703.

Door de invoering van de uniforme codering in Europa kreeg het rijtuig in 1968 het 'uniforme' nummer 50 84 29-37 326-1.

In 1970 kwamen in het Noorden en Oosten van ons land trek-duwtreinen om ook in de spitsuren meer zitplaatsen te kunnen bieden. Deze treinen bestonden uit stammen plan-E-rijtuigen met aan elk eind een diesel-elektrische locomotief uit de serie 2201 - 2350. Deze rijtuigen werden daarvoor geschikt gemaakt door het aanbrengen van stuurstroomleidingen om de achterop lopende locomotief vanuit de voorste te kunnen bedienen, en een extra verwarmingsleiding om de rijtuigen vanuit een meerijdende energiewagen te kunnen voeden. De rijtuigen werden opnieuw vernummerd, waarbij ons rijtuig 50 84 29-37 352-7 werd.

In 1988 is het rijtuig buiten dienst gesteld, maar in 1989 werd ze opgeknapt voor gebruik in de jubileumtrein ter gelegenheid van 150 Spoorwegen in Nederland. Daar droeg ze weer het nummer C 6703.

In 1998 is ze gerestaureerd en weer dienstvaardig gemaakt.

(BS 10/04'10)

Data maintained by:
Thom Geerdink, email: Thom.Geerdink(a)ziggo.nl
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure