Nederlandse taal  English language  Deutsche Sprache 

Closed goods wagon 951 3 744 Gs van the Stichting Het Nederlands Spoorwegmuseum (SpM)

copyright foto P.A.N. Esseling

ManufacturerWerkspoor NV, Utrecht
TypeS-CHO, serie 5700 - 8099
Year build1956
Gauge1435 mm
LocationBlerick
Ready for service?nee
Status NRRC
Weight12 ton
Total length10,670 m
Classification2
Max. speed100 km/h
Orig. ownersNederlandse Spoorwegen (NS)
Historical numbers'56: NS 6209 S-CHO / 40 84 951 3 744-5 Gs
      
Diese Tekst ist leider nicht im Deutsch verf├╝gbar

Dit type gesloten wagen is ontwikkeld door het intenationale Office de Recherches et d'Essays (ORE), gezeteld in Utrecht, met toepassing van vele gestandaardiseerde onderdelen. Het onderhoud en eventueel schadeherstel kon daardoor in alle Europese landen plaatsvinden. Het type werd ook door vele Europese maatshappijen aangeschaft. NS heeft in tussen 1956 en 1959 in totaal 3400 van deze wagens in dienst gesteld. In Nederland werden ze door Werkspoor gebouwd.

De wagens worden gekenmerkt door een tonvormig dak en 4 ventilatieschuiven aan elke zijde. De vloer is berekend op het gebruik van vorkheftrucks.

Voor gebruik in het groepsgoederenvervoer van de firma Van Gend & Loos (vG&L) werd een aantal wagens gewijzigd. De planken in de kopwanden werden vervangen door staalplaat en tussen de buffers en bufferbalken werd een vulplaat aangebracht, zodat de wagens dezelfde hoofdafmetingen en inwendige lengte verkregen als de oudere wagens van het zuiver Nederlandse type Gs-t, die al eerder door vG&L gebruikt werden. Ook werden de schuifdeuren aan de onderzijde versterkt om schade door de lepels van vorkheftrucks te beperken. De ventilatieschuiven werden vastgezet. Na de verbouwing konden beide wagentypen door elkaar gebruikt worden.

Het Spoorwegmuseum beschikt over drie wagens van dit gewijzigde type Gls. Ze worden gebruikt voor opslag van magazijngoederen en worden niet gerekend als behorend tot het historisch erfgoed.

[BS 11/3'15]

Data maintained by:
Thom Geerdink, email: Thom.Geerdink(a)ziggo.nl
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure