Nederlandse taal  English language  Deutsche Sprache 

Topobjecten van Stoom Stichting Nederland (SSN)

© Jeffrey Zwartjes

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nam de Britse oorlogsregering een groot aantal van dit type locomotieven in dienst, die meetrokken met het invasie leger. Deze locomotief (bij de Britse oorlogsregering bekend onder het nummer WD - War Departement - 5080) werd in 1945 verscheept naar Frankrijk. Na haar enerverende reis met de geallieerden bleef de inmiddels tot 75080 vernummerde locomotief in 1945 achter in Nederland. In 1945 werd ze eigendom van de NS, die haar omnummerde in NS 8811. De loc bleef tot 1953 in dienst bij de NS. De mijn Julia kocht vervolgens twee ex-8800'en, terwijl de mijn Laura er drie aanschafte, waaronder de 8811. Deze locomotieven zijn nog lang gebruikt: de mijn Laura was de laatste steenkolenmijn in Nederland, die gesloten werd in 1975. Met de LV 13 (8811) en LV 14 (8826) eindigde het Nederlandse stoomtijdperk bij industrie en aannemerij. In 1981 kwam de 8811 tenslotte bij de SSN. Momenteel wordt de loc gerestaureerd en weer rijvaardig gemaakt.

Foto: Jo Roesen

De 01 1075 is een van de weinige bewaard gebleven kolengestookte locomotieven van de serie 01.10. De loc kwam al in 1975 naar de SSN, maar heeft jarenlang terzijde gestaan tot begin jaren '90, na de val van de Muur in Duitsland, de loc naar het Dampflokwerk Meiningen kon worden overgebracht voor een grote revisie. Hierbij is de loc tevens van olie- op kolenstook teruggebouwd. Sinds mei 1992 is de loc volledig gereviseerd weer in dienst, en is op het moment de zwaarste en snelste sneltreinstoomlocomotief die in Nederland bewaard is gebleven.

@Locaalspoor

Ter vervanging van aan aantal oudere tenderlocseries, werden in de jaren '50 de stoomlocomotieven van de serie BR 65 en 66 ontworpen en gebouwd. De locomotieven werden gebouwd met behulp van de modernste technieken: zo waren de ketels (elektrisch) gelast in plaats van geklonken, en werden turbinevoedingspompen en mengvoorverwarmers gebruikt. De 65 018 kreeg, als laatste gebouwde machine van de BR 65, als enige uit deze serie een lichter geconstrueerd drijfwerk, wat de loopeigenschappen ten goede kwam. De laatste zeven machines (65 011 – 65 018) waren tevens geschikt gemaakt voor trek/duw-verkeer. Uiteindelijk werd de 65 018 in 1972 met een verlopen ketelkeuring buiten dienst gesteld, ze was toen slechts 17 jaar oud. De loc is in 1981 voor een periode van tien jaar in bruikleen bij de SSN gekomen, en in 1991 definitief overgenomen. Gezien haar unieke constructie is deze loc terecht een topobject van de SSN!